Kunskapsutbildning och Kunskapsprov

Vi inventerar, tillför och dokumenterar kunskapen om driften av en pannanläggning! NYHET 240422 VI ÄR GLADA ATT KUNNA MEDDELA TVÅ NYA VIKTIGA OCH EFTERLÄNGTADE UTBILDNINGSNYHETER. VÅR NYA KUNSKAPSUTBILDNING MED KUNSKAPSPROV TAR HAND OM BÅDE ANLÄGGNINGARNAS OCH ARBETSMILJÖVERKETS KRAV PÅ DOKUMENTERAD KUNSKAP OM DRIFT OCH UNDERHÅLL AV PANNANLÄGGNINGAR. Kunskapsutbildningen En självstudie om det viktiga när man… Fortsätt läsa Kunskapsutbildning och Kunskapsprov

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Energikartläggning

Som vi tidigare har skrivit har det kommit en revidering från EU angående energieffektivisering (EDD).Detta innebär en del förändringar kring energikartläggningen. Direktivet är nu på väg att implementeras i svensklagstiftning. Däremot kommer det att ta ett tag innan vi har en ny lag fastställd, prognosen är att den kommer under 2025. Företag som inte omfattas… Fortsätt läsa Energikartläggning

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Välkommen Henrik Halvarsson!

Vi är så oerhört malliga att få hälsa Henrik Halvarsson välkommen som ny medarbetare hos oss på Marklund Solutions. Henrik utbildad Civilingenjör i Energisystem vid MDU och har de senaste tre åren jobbat som miljö- och mätkonsult med framför allt med luftemissionsmätningar vid förbränningsanläggningar och industrier. Henrik ser fram emot nya utmaningar inom energi- och… Fortsätt läsa Välkommen Henrik Halvarsson!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

EU ETS 2 – kräver upprättande av övervakningsplan och ansökan under sommaren 2024

Bild: Adobe AI ETS 2 är ett nytt separat handelssystem som är skilt från EU ETS 1 och införs som en del av ”Fit for 55”, EU:s lagstiftningspaket i syfte att bidra till att uppnå EU:s klimatmål. ETS 2 är skapat för vägtransporter, byggnader samt mindre industrier och har ett eget utsläppstak och egna utsläppsrätter.… Fortsätt läsa EU ETS 2 – kräver upprättande av övervakningsplan och ansökan under sommaren 2024

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Utbildning för CFB- och BFB-pannor 2024

Bild: Stefan Järvetun, Marklund Solutions ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN ÄR STÄNGD Välkommen till utbildning för CFB- och BFB-pannor. Välkomna till utbildning för CFB- och BFB-pannor. Alla anläggningar står inför framtida utmaningar under kommande år. Höga bränslepriser och lägre bränslekvalité, en elmarknad med snabbt fluktuerande priser och nya elstödstjänster, högre krav på reglerbarhet, tillgänglighet och optimal drift.… Fortsätt läsa Utbildning för CFB- och BFB-pannor 2024

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Sjötransporter i EU:s handel med utsläppsrätter

EU-parlamentet har beslutat att från och med 2024 ska rederier ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter, ETS (Emissions Trading System). EU:s utsläppshandel är en av världens största koldioxidmarknader och EU:s främsta verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. I samband med Fit for 55 kommer systemet att göras om och utvidgas vilket innebär… Fortsätt läsa Sjötransporter i EU:s handel med utsläppsrätter

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Hållbarhetsrapportering inom EU

Foto: Stefan Järvetun, Marklund Solutions Ett nytt direktiv är antaget för att främja transparent och hållbar verksamhet. Vi står inför en betydande förändring i sättet företag hanterar och rapporterar om hållbarhetsfrågor inom Europeiska unionen. Ett nytt direktiv kallat Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), om hållbarhetsrapportering har antagits och det förväntas ha en betydande påverkan på… Fortsätt läsa Hållbarhetsrapportering inom EU

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Hållbara biobränslen

Använder ni hållbara biobränslen? Har ni koll på vilka bränslen och produktionskedjor som ingår i ert kontrollsystem och hållbarhetsbesked? I dessa tider när det är brist på bränslen, förekommer det att andra bränslen och med annat ursprung än de som normalt finns på marknaden köps in. Detta ställer krav på ert kontrollsystem att det ska… Fortsätt läsa Hållbara biobränslen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Förordning 2018:471 om Medelstora förbrännings-anläggningar

Den 1 januari 2024 ska alla anläggningar med en installerad tillförd effekt på mer än 5 MW att vara registrerade. Registreringen sker i en E-tjänst som kommunen står för. Senast fyra månader efter registrering ska en första kontrollmätning genomföras. Det finns i Sverige ett begränsat antal mätkonsulter som kan utföra dessa mätningar. Det är därför… Fortsätt läsa Förordning 2018:471 om Medelstora förbrännings-anläggningar

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Välkommen Mats!

Mats Lindgren, ny seniorkonsult på Marklund Solutions! Vi välkomnar Mats till oss på Marklunds. Många som varit med länge i branschen känner igen Mats från sina 12 år på Naturvårdsverket och, närmast, sina 10-talet år på Sweco.  Mats fokus har hela tiden varit på processindustri och förbränning. På Naturvårdsverket med NOx-avgiften och med regelverk för… Fortsätt läsa Välkommen Mats!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter