NOx-avgiften

NOx-avgiften

Hem » Tjänster » Styrmedel » NOx-avgiften

NOx-avgiften infördes 1992 och har sedan dess gått igenom ett fåtal förändringar. Till 2007 var avgiften 40 kr per kg NOx, som sedan höjdes till 50 kr, vilket det fortfarande är idag.

Syftet med denna avgift är att belöna dessa som har låga utsläpp medans det kostar för de som har höga utsläpp. Så NOx-avgiften är inte som en vanlig skatt eller avgift. Utan den ger tillbaka för mängden producerad energi. För deklarationsåret 2020 var tillgodoföringen 8,2 kr/MWh. Detta betyder att vid ca 45 mg NOx per MJ tillförd energi går en anläggning ”break even”.

Det är NOx-föreskriften (NFS 2016:13) som reglerar vilka regler som gäller för uppföljning mm.

För att bli rapporteringspliktig enligt NOx-avgiften ska anläggningen ha producerat mer än 25 GWh. Om anläggningen når dessa nivåer är det genast aktuellt med att ha kontinuerlig mätning av utsläppen samt ha ett specifikt avsett miljörapporteringssystem. Anledningen till kontinuerlig mätning är enkel, annars måste du som anläggningsägare rapportera ett utsläpp som motsvarar 250 mg/MJ, ca 5 ggr högre än medelutsläppet vi har i Sverige. Anledningen till miljörapporteringsystemet är många, men den starkaste anledningen är att göra den dagliga uppföljningen och hanteringen lättare.

Nästa steg är att ta fram en tydlig årlig plan för rutiner, uppföljning och externa mätningar.

För att ha att fungerande system behöver det kontinuerligt underhåll. Därför krävs det att ni som anläggningsägare har ett bra system för detta. Det är relativt ovanligt med rökgasflödesmätare. När man inte använder en mätare krävs det att flödet i stället beräknas. För att beräkna flödet krävs båda realtidsdata samt bränslekonstanter. För att få giltiga konstanter krävs det som ett minimum månatliga prover. 

För att värden från den kontinuerliga mätningen ska räknas som giltiga krävs det ett dagligt och årligt arbete. Instrumenten behöver kontrolleras och ha värden inom godkända intervall minst 1 ggr per månad. Instrumentet behöver även en extern service minst 1 ggr per är där flera detaljer ska ingå.

För att kontrollera den kontunerliga mätningen krävs det även att en extern kontroll sker varje år av en certifierad mätkonsult, en så kallad jämförande mätning.

Många av dessa uppgifter från dessa mätningar ska sedan matas in automatisk eller manuellt i ert miljörapporteringssystem, som i sin tur måste uppdateras och skötas på ett korrekt sett. När året väl är slut och det är dags att rapportera till NOx-deklarationen är det inte alls ovanligt att vissa justeringar som missats under året behöver rättas upp. Detta kräver en viss kompetens i det systemet som anläggningen har.