Projektledning

Projektledning

Marklund Solutions konsulter arbetar med projektledning på heltid och vi har därför blivit riktigt bra på det. Projektledning handlar till stor del om att med hjälp av erfarenhet ta kontroll och axla en trygg ledarroll.

Våra eftertraktade projektledare har lång branscherfarenhet från kraft- och värmeproduktion och genom dem får ni även tillgång till hela Marklund Solutions samlade expertis. Givetvis innehavs även relevanta utbildningar såsom BAS P/U och SSG.

Vi jobbar efter tydliga och godkända referensvärden för kostnad, omfattning och kvalitet. God kommunikation är en framgångsfaktor eftersom det ofta handlar om komplexa arbeten som det är viktigt att samtliga inblandade parter förstår.

Står ni inför ett förändrat behov hos era kunder eller förändrade krav på er verksamhet? Det är i så fall bra exempel på vad vi kan bistå er projektorganisation med.

Några projektledningsuppdrag vi framgångsrikt har genomfört:

  • Rivning av pelletspanna
  • Installation av elfilter
  • Nyproduktion av biobränslepanna med tillhörande bränslehantering
  • Konvertering från ånga till hetvatten i industri