Utformning av mätplatser

Utformning av mätplatser

Hem » Tjänster » Utredningar » Utformning av mätplatser

För att erhålla representativa mätningar i rökgasen krävs homogena flödesförhållanden och koncentrationer. Standarden SS-EN 15259:2007 beskriver vilka krav som ställs på utformningen av mätplatsen. För nya anläggningar är det viktigt att leverantören konstruerar anläggningen enligt standarden och på ett sätt som gör att utsläppsmätningar kan genomföras på ett bra sätt. Tyvärr har vi ofta sett att nya mätplatser har behövt byggas om i efterhand för att man inte har förstått innebörden av standarden.

Vi har god erfarenhet av att hitta de bästa lösningarna för utformning av mätplatsen.