Extern arbetsmiljöresurs

Extern arbetsmiljöresurs

Hem » Tjänster » Kompetensförsörjning » Extern arbetsmiljöresurs

Kundens situation

En kunds arbetsmiljösamordnare har tyvärr blivit sjukskriven ett längre tag och bolaget står därmed utan arbetsmiljösamordnare. Verksamheten är av sådant slag att ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete är nödvändigt. De behöver därmed snabbt få tag i en flexibel resurs som kan påbörja arbetet omgående.

Lösning

Vi på Marklund solution började arbetet med att sätta oss in i verksamheten tillsmans med kunden och identifiera vad kunden behövde hjälp med. Svaret blev att kunden behövde en resurs som kunde stötta medarbetarna i arbetsmiljöfrågor på plats några dagar i veckan samt genomförande av specifika arbetsuppgifter så som uppdatering av rutiner och kemikaliehantering.

Marklunds Solutions bidrag med resurs på ca 70% som genomförde det arbetsmiljöarbete som behövde fortgår trots att arbetsmiljösamordnaren var sjukskriven. Kontinuerlig avstämning skedde med uppdragsgivaren för att stämma av vad som gjorts samt vad konsulten upptänkts behövde genomföras.

Resultat

Uppdragsgivaren saknade kompetens inom arbetsmiljöfrågor då deras arbetsmiljösamordnare sjukskrivits ett tomrum som Marklund Solutions kunde fylla. Vilket bidrog till att verksamheten arbetsmiljöarbete kunde fortgå och att alla lagar och regler fortsatte att efterlevas i och med att frågorna kontinuerligt följdes upp.

Tack vare god kompetens samt ett bra samarbete resulterade uppdraget i ett väl utfört arbete och nöjda kunder. Vilket resulterade i fortsatt förtroende i liknande uppdrag hos kunder när en annan arbetsmiljöresurs gick på föräldraledighet.