Är ditt företag redo för den nya eran av koldioxidneutralitet?

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Är ditt företag redo för den nya eran av koldioxidneutralitet?

EU ETS 2 står för dörren, och vi på Marklund Solutions är här för att guida dig genom den komplexa världen av övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp.

Från och med den 1 januari 2025 ska verksamheter som tillgängliggör bränsle för konsumtion för förbränning inom utvalda sektorer ha tillstånd enligt ETS 2. Verksamhetsutövare som är tillståndspliktiga rekommenderas av Naturvårdsverket att lämna in ansökan senast den 31 augusti 2024.
Se vidare information på Naturvårdsverket hemsida (ETS 2 – Utsläppshandelsystem för vägtransporter, byggnader och ytterligare sektorer (naturvardsverket.se))

Med över 10 års djupgående erfarenhet av det europeiska och svenska regelverket är vi din pålitliga partner för att säkerställa att din verksamhet är i full överensstämmelse med de senaste kraven. Vår expertis omfattar allt från identifiering av utsläppskällor till implementering av effektiva övervakningssystem och korrekt rapportering enligt EU ETS 2-standarder.

Genom att samarbeta med oss får du inte bara fördelen av vår omfattande kunskap utan också skräddarsydda lösningar som passar just din organisations behov och mål. Vi strävar alltid efter att maximera effektiviteten och minska kostnaderna för våra kunder samtidigt som vi hjälper dem att uppfylla sina hållbarhetsmål.

Kontakta Christian för att diskutera hur vi kan stödja dig på din resa mot en grönare framtid. Låt oss tillsammans göra skillnad för miljön och för ditt företag!