Tekniska uppdrag inom förbränning och produktion

Tekniska uppdrag inom förbränning och produktion

Hem » Tjänster » Tekniska och ekonomiska tjänster » Tekniska uppdrag inom förbränning och produktion

Vi på Marklund Solutions har en mångårig erfarenhet av drift och underhållsfrågor inom energiproduktion genom förbränning. Vi drivs av en passion för problemlösning och kunskapsspridning. Omfattningen av uppdragen kan innefatta allt från tekniska utredningar till driftoptimering av er anläggning.

Exempel på uppdrag:

  • Grundorsaksanalyser vid driftstörningar och haverier
  • Kontroller och statusbedömningar
  • Lagefterlevnad AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar
  • Framtagande av rutiner och instruktioner
  • Driftoptimering av förbränning och produktion
  • Anläggningsanpassade utbildningar
  • Tekniska utredningar och förstudier
  • Framtagande av reglertekniska underlag och reglertekniska förbättringar

Hör gärna av dig till Patrik eller Mohammed om du behöver stöd med era tekniska uppdrag inom förbränning och produktion.