Kunskapsutbildning och KunskapsintygKunskapsutbildning med Kunskapsintyg

Hem » Kunskapsutbildning och Kunskapsintyg

Kunskap om arbetssysslorna.
En säkerhet, en skyldighet, en smarthet!

Kunskapen som krävs ska finnas och vara dokumenterad.

Efter många turer från Arbetsmiljöverket kan vi nu äntligen blicka framåt.
Ansvaret att medarbetarna har rätt och dokumenterad kunskap för sitt arbete är nu arbetsgivarens, vilket i många fall är en mycket bra lösning.
Nu kan vi alla tillsammans fokusera på kunskapen som är viktig ur ett säkerhets-, miljö-, och ekonomiskt perspektiv i just er verksamhet.

Vi på Marklund Education har skapat två kunskapsutbildningar med inriktning mot anläggningstyperna ånga och hetvatten.
Naturligtvis omfattar utbildningen nödvändig kunskap om aktuella kapitel i AFS 2023:11, men fokus har vi lagt på kunskapen om de viktiga arbetsmomenten när man arbetar med driften av ett kraftvärmeverk eller annan liknande pannverksamhet.

Exempel på områden vi valt ut i utbildningen:
Fjärrvärme, reglering, förbränning, anläggningskunskap, risker och mycket mer.

Utbildningarna genomförs som självstudier i den studietakt som passar bäst.
Självstudierna omfattar bl.a.
– Text och illustrationer
– Filmade förklaringar
– Avsnittsprov efter varje avsnitt
– Kunskapsprov efter varje utbildningsmodulVi intygar era medarbetares kunskaper!

Efter att man studerat klart i Kunskapsutbildningen är det dags att göra vårt Kunskapsprov. Provet handlar om det man just läst i utbildningen.

– Antal frågor: 65 frågor. 70% rätt svar krävs för att få godkänt.
– Är provet på tid? Nej, provet är inte på tid och man kan göra det flera gånger om det inte skulle gå bra vid första försöket.

Vad händer vid godkänt resultat?

Vid godkänt resultat skapas ett Kunskapsintyg (se bild till höger) som användaren kan ladda ner som en pdf-fil.
Intyget skickas automatiskt till närmaste chef, dvs medarbetarens gruppchef i vår utbildningsportal, samt även till personen som är er företagsadministratör i utbildningsportalen.

På Kunskapsintyget framgår:
– Vem som klarat Kunskapsprovet.
– Vilken personens arbetsgivare är.
– Hur många poäng som erhölls samt vilka poäng som krävdes för att få godkänt och vad maxpoängen är.
– Datum då personen klarade Kunskapsprovet samt hur lång tid det är giltigt.Vi har förteckning över era medarbetares genomförda kurser och prov!

Det finns flera situationer då det kan vara bra att ha tillgång till sina medarbetares genomförda kurser och prov. Exempelvis:
– Vid medarbetarsamtal.
– Vid en incident.
– För att Arbetsmiljöverket har bestämt att ni ska ha det…

Vad framgår av Kursförteckningen?

– Vem som genomfört kurserna och proven.
– Vilken personens arbetsgivare är.
– Månad och år när kurserna och proven genomfördes.
– Datum då kursförteckningen laddades ner.

Ladda ner kursförteckningarna till Excel

Som chef kan du med ett klick ladda ner förteckningen över samtliga dina medarbetares genomförda prov och kurser.

Precis som vi skriver inledningsvis så är det många som kommer att uppleva Kunskapsutbildningen med tillhörande Kunskapsprov som en passande lösning för både medarbetare och anläggning.
Nedan finner du pris för kunskapspaketet samt våra kontaktuppgifter.
MEN.
Innan ni bestämmer er rekommenderar vi att ni tittar närmare på vårt omfattande utbildningspaket Drifttekniker-Online som faktiskt också innehåller både Kunskapsutbildning och Kunskapsprovet. Läs mer här!
Pris för att få både Kunskapsutbildningen och Kunskapsprovet tillgängligt i 12 månader.
Pris per person 6 900 kr ex moms

Kontakta oss!

Education mailbox: education@m-solutions.se
Education talar: 021-30 50 40

Eller kontakta någon av oss här nedanför.