Implementering av tryckkärlskrav AFS 2017:3

Implementering av tryckkärlskrav AFS 2017:3

Hem » Tjänster » Tekniska och ekonomiska tjänster » Implementering av tryckkärlskrav AFS 2017:3

I december 2017 trädde AFS 2017:3 i kraft med bland annat krav på certifiering av pannoperatörer, något som fått mycket fokus. I denna AFS finns ett antal ytterligare krav som arbetsgivaren behöver leva upp till. Några krav tillkom 2017, medan andra har varit med sedan tidigare. Tydligt är dock att med införandet av AFS 2017:3 så har fokus förstärkts på efterlevnad av kraven vid användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Ett axplock ur AFS 2017:3 och de krav som påverkar din arbetsplats

  • Förteckning över trycksatta anordningar
  • Program över fortlöpande tillsyn
  • Rutin för övervakning av pannor
  • Dokumentation över uppdraget att övervaka en panna
  • Samordning av vissa arbeten
  • Rutin för väsentlig reparation och ändring på trycksatt anordning
  • Riskbedömning
  • Avvikelserapport
  • Certifiering pannoperatörer
  • Bedömning av livslängd

Vi på Marklund Solutions har stor erfarenhet av att arbeta med föreskrifter inom kraftvärme och tillverkningsindustri, och har hjälpt kunder med AFS 2017:3 sedan dess införande.

Kontakta Mohammed så får ni all hjälp ni behöver med implementering av tryckkärlskraven.