Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Vi på Marklund solutions hjälper gärna dig att utveckla ditt arbetsmiljöarbete för att skapa en trygg och säker miljö för dina anställda.

För en sund och konkurrenskraftig verksamhet krävs att företagets viktigaste resurs, dess medarbetare, ges goda förutsättningar att utföra sitt arbete på ett säkert sätt båda idag och i framtiden. För detta krävs ett systematiskt och ständigt levande arbete. Vi kan bland annat hjälpa er med följande

Riskanalys

Genom att systematisk analysera verksamheten med hjälp av tillgänglig information kan oönskade händelser och dess konsekvenser undvikas. I en riskanalys identifieras och bedöms hur allvarliga en risker är, detta kan göras med hjälp av en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Fördelen med att genomföra riskanalyser är att det underlättar att prioritera de allvarligaste riskerna samt att rätt åtgärder vidtas. Riskanalyser saka genomföras i samband med förändringar i arbetet som t ex personalförändringar, förändringar av arbetsmetoder eller arbetstider, om- och nybyggnationer, och när ny arbetsutrustning införs.

Skyddsrond

Skyddsronder är en viktig del i arbetet att förhindra olycksfall och ohälsa. Skyddsronder ska genomföras regelbundet och kan genomföras på både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. En fysisk skyddsrond sker ofta genom att ansvarig chef, berörda medarbetare och skyddsombud går runt på arbetsplatsen och kontrollerar den fysiska arbetsmiljön t ex risk för halka eller fallande före mål. Medan den psykosociala skyddsronden oftast genomförs med hjälp av en enkät. Identifierade risker på skyddsronder ska dokumenteras med hjälp an en riskanalys och en tillhörande handlingsplan.

Vi på Marklund Solutions har stor erfarenhet av genomförande av skyddsronder och riskanalyser inom flera olika områden. Kontakta oss så berättar vi mer vad vi kan hjälpa er med.