Ledningssystem

Ledningssystem

Listan på fördelar med ett välintegrerat ledningssystem kan göras lång.

Ett strukturerat kvalitetsarbete kan leda till nöjdare kunder, ett aktivt miljöarbete kan bidra till minskad miljöpåverkan och ett välfungerande arbetsmiljöarbete kan skapa en tryggare och mer attraktiv arbetsplats. Det ställs dessutom fler och fler krav på verksamheter att ha ett ledningssystem och i vissa fall en certifiering mot en särskild standard. Ett ledningssystem kan till exempel behövas för att uppfylla lagkrav, kunna delta i upphandlingar eller leva upp till förväntningar och krav från kunder.

En utmaning med ledningssystem kan både vara att ta fram alla analyser och rutiner som krävs, men framför allt att hålla det aktivt och värdeskapande för just er verksamhet.

Med vår erfarenhet kan vi säkerställa att ert ledningssystem bidrar till mervärde för både er och era kunder! Vi har erfarenhet av allt ifrån att ta fram ledningssystem från grunden till att ta fram eller uppdatera specifika delar, som exempelvis följande:

  • Miljöaspekter.
  • Riskhantering.
  • Intressent- och omvärldsanalys.
  • Avvikelsehantering.
  • Mål och handlingsplaner.
  • Policys.
  • Övriga arbetssätt och rutiner kopplade till ledningssystemet.

Certifieringar som vi har erfarenhet av är bland annat ISO 14001, 9001, 50001, 45001 samt 17025. Vi bevakar och tolkar uppdateringar av standarder och kan hjälpa er att anpassa rutiner utefter de nya kraven. Vi har även hjälpt ett flertal kunder med att ta fram och granska ledningssystem så att de uppfyller kraven enligt BAT 1 i exempelvis BAT LCP och WI. Vi kan även delta i eller leda interna revisioner.

Oavsett hur pass stor eller liten verksamhet ni har, och om ni omfattas av krav på ledningssystem/certifiering eller inte, så finns vi här för att stötta er. Hör gärna av er till oss så kan vi boka in ett möte för att gå igenom era behov och hur vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa er vidare för att skapa ett välintegrerat ledningssystem.