Rapportering och systemkonfiguration

En viktig del av arbetet med miljöfrågor är redovisning av uppgifter till myndigheter. Precis som den ekonomiska redovisningen behöver även miljörelaterade uppgifter granskas och verifieras både internt och av externa revisorer eller myndigheter för att säkerställa att uppgifterna är rimliga och korrekt framställda. Kontrollerna görs eftersom uppgifterna används som underlag för monetära styrmedel eller som redovisande uppgifter för lagefterlevnad.

För att kunna samla in uppgifterna och framställa dessa på ett korrekt sätt används olika datorsystem. I och med att regelverken blir alltmer komplicerade så krävs det mer av datorsystemen som beroende på mjukvara kan tillåta olika konfigurationer.

Vi jobbar med flera datorsystem och hjälper kunder att göra stora som små förändringar av systemen för att få dessa att harmonisera med regelverken. Vi hjälper också kunder att sammanställa uppgifter och utföra olika deklarationer, redovisningar och rapporteringar för kundens räkning.

Läs mer under varje område om hur vi kan hjälpa er.