Styrmedel

Styrmedel

Inom Marklund Solutions jobbar vi dagligen med uppdrag som hjälper anläggningar och industrier att säkerställa rätt hantering av styrmedel. 

Innehåll

Inom Marklund Solutions jobbar vi dagligen med uppdrag som hjälper anläggningar och industrier att säkerställa rätt hantering av styrmedel. 

Våra uppdrag sker både som årsavtal med kunder, som enstaka uppdrag och många gånger som yttersta expertis i svåra frågor. 

Uppdrag kopplade till styrmedel är vårt största område sett till antal uppdrag och kunder. 

Inom vårt område Styrmedel finns uppdrag kopplade till Handel med utsläppsrätter (ETS), elcertifikat och ursprungsgarantier för elkraft, NOx-avgift, bränsle- och energiskatter m m. 

Kraven för rapportering, tillstånd och regler är en utmaning att identifiera och uppfylla. Samtidigt är den ekonomiska kraften i systemen stor och att göra rätt ger stor ekonomisk vinst, att göra fel kan många gånger ge stor ekonomisk skada för det egna företaget. 

Klicka på tjänsterna i listan ovanför för att läsa mer!