Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Här blir gamla nyheter som nya. Välkommen till vårt nyhetsarkiv där vi samlar nyheter som rör Marklund Solutions och branscherna vi jobbar mot. Håll dig gärna även uppdaterad genom våra sociala medier.

 • Välkommen Henrik Halvarsson!

  Välkommen Henrik Halvarsson!

  Vi är så oerhört malliga att få hälsa Henrik Halvarsson välkommen som ny medarbetare hos oss på Marklund Solutions. Henrik utbildad Civilingenjör i Energisystem vid MDU och har de senaste tre åren jobbat som miljö- och mätkonsult med framför allt med luftemissionsmätningar vid förbränningsanläggningar och industrier. Henrik ser fram emot nya utmaningar inom energi- och……

  Läs mer här…

 • EU ETS 2 – kräver upprättande av övervakningsplan och ansökan under sommaren 2024

  Bild: Adobe AI ETS 2 är ett nytt separat handelssystem som är skilt från EU ETS 1 och införs som en del av ”Fit for 55”, EU:s lagstiftningspaket i syfte att bidra till att uppnå EU:s klimatmål. ETS 2 är skapat för vägtransporter, byggnader samt mindre industrier och har ett eget utsläppstak och egna utsläppsrätter.……

  Läs mer här

 • Utbildning för CFB- och BFB-pannor 2024

  Bild: Stefan Järvetun, Marklund Solutions ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN ÄR STÄNGD Välkommen till utbildning för CFB- och BFB-pannor. Välkomna till utbildning för CFB- och BFB-pannor. Alla anläggningar står inför framtida utmaningar under kommande år. Höga bränslepriser och lägre bränslekvalité, en elmarknad med snabbt fluktuerande priser och nya elstödstjänster, högre krav på reglerbarhet, tillgänglighet och optimal drift.……

  Läs mer här

 • Sjötransporter i EU:s handel med utsläppsrätter

  EU-parlamentet har beslutat att från och med 2024 ska rederier ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter, ETS (Emissions Trading System). EU:s utsläppshandel är en av världens största koldioxidmarknader och EU:s främsta verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. I samband med Fit for 55 kommer systemet att göras om och utvidgas vilket innebär……

  Läs mer här

 • Hållbarhetsrapportering inom EU

  Foto: Stefan Järvetun, Marklund Solutions Ett nytt direktiv är antaget för att främja transparent och hållbar verksamhet. Vi står inför en betydande förändring i sättet företag hanterar och rapporterar om hållbarhetsfrågor inom Europeiska unionen. Ett nytt direktiv kallat Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), om hållbarhetsrapportering har antagits och det förväntas ha en betydande påverkan på……

  Läs mer här

 • Hållbara biobränslen

  Använder ni hållbara biobränslen? Har ni koll på vilka bränslen och produktionskedjor som ingår i ert kontrollsystem och hållbarhetsbesked? I dessa tider när det är brist på bränslen, förekommer det att andra bränslen och med annat ursprung än de som normalt finns på marknaden köps in. Detta ställer krav på ert kontrollsystem att det ska……

  Läs mer här

 • Förordning 2018:471 om Medelstora förbrännings-anläggningar

  Den 1 januari 2024 ska alla anläggningar med en installerad tillförd effekt på mer än 5 MW att vara registrerade. Registreringen sker i en E-tjänst som kommunen står för. Senast fyra månader efter registrering ska en första kontrollmätning genomföras. Det finns i Sverige ett begränsat antal mätkonsulter som kan utföra dessa mätningar. Det är därför……

  Läs mer här