Utreda gällande utsläppskrav

Utreda gällande utsläppskrav

Hem » Tjänster » Utredningar » Utreda gällande utsläppskrav

Vilket begränsningsvärde gäller? Hur ska den här parametern kalibreras? Vad händer om den här gränsen överskrids?

Det är en vanlig fråga som uppkommer vid anläggningar som behöver följa olika regelverk för utsläpp till luft, vatten och mark, vilka idag är komplicerade och krångliga med många undantag och specialregler. För att veta vad som gäller för den egna anläggningen krävs en god överblick av alla regelverken samtidigt.

Vi svarar ofta på frågor som uppstått kring gällande regelverk för utsläpp och hjälper dig gärna med dina frågor. Hör av er så kan vi föreslå ett upplägg för hur vi kan hjälpa era att reda ut era frågor.