Energikartläggning för stora företag

Energikartläggning

Hem » Tjänster » Utredningar » Energikartläggning för stora företag

Den 1 juni 2014 trädde lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft, vilken innebär att en energikartläggning ska utföras inom företaget under en fyraårsperiod i taget.

Vilka företag som berörs av lagen beror på företagets storlek, men det finns undantag beroende på exempelvis ägarförhållanden, som gör att även relativt små företag som ingår i en koncern kan omfattas av lagen om energikartläggning. Ett stort företag definieras som ett företag som sysselsätter minst 250 personer, och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

En energikartläggning består av dels en övergripande kartläggning, där samtlig energianvändning inom företaget kartläggs. Därefter gör en detaljerad analys där den största energianvändningen finns. Kartläggningen ska resultera i kostnadseffektiva energibesparingar för verksamheten.

En energikartläggning i stora företag ska antingen utföras av en certifierad energikartläggare som är oberoende och opartisk. Kartläggningen kan utföras enligt SS-EN 16247-1:2012 eller inom ramen av företagets certifierade miljö- eller energiledningssystem (ISO 14001 eller ISO 50001).

Vi på Marklund Solutions har certifierade energikartläggare och ett flertal kunniga medarbetare inom energibranschen som kan leda och delta i kartläggningsarbetet. Vi kan hjälpa ert företag med allt från mindre undersökningar för att avgöra om ert företag ska ingå under lagen till att vara projektledare och utförare av en energikartläggning.

Kontakta Nicklas så berättar han mer.