Utredningar

Frågor uppkommer dagligen i alla typer av verksamheter. För de frågor som har en betydande påverkan på verksamheten men som inte går att finna svar på under ett möte krävs ofta en utredning. Utredningens form och omfattning kommer förstås att variera med frågeställningen men gemensamt för alla olika utredningar är att de består av fakta för beslutsfattande.

Vi utför återkommande utredningar med stor variation, ibland sammanfattas information i ett kortare PM och vid andra tillfällen i en större rapport med presentation. Oavsett vilket är vårt fokus att snabbt sätta oss in i frågeställningen och ge relevant, saklig och korrekt information för att våra kunder ska komma vidare.

Klicka dig fram via menyerna ovan till de olika typerna av utredningar som vi erbjuder. Saknar du någon är det bara att du hör av dig till oss så diskuterar vi frågan.