Extern miljöcontroller

Extern Miljöcontroller

Hem » Tjänster » Kompetensförsörjning » Extern miljöcontroller

Som miljöcontroller/miljöansvarig på en förbränningsanläggning eller processindustri kan en arbetsdag innehålla allt från praktiskt arbete med provtagningar till rapportering till myndighet och svåra lagtolkningar. 

Vi på Marklund Solutions har bakgrunden och kunskapen för att hjälpa er med hela bredden av dessa frågor. 

Bara tillfälligt behov? 

Rollen skräddarsys efter era behov som t ex kan vara:

 • Tillfällig bemanning av vakanta roller
 • Stöttning vid hög arbetsbelastning
 • Extern granskning av lagefterlevnad
 • Arbete med effektivisering inom miljörapportering

Uppdraget kan variera från ett fåtal timmar i veckan till en heltidstjänst. 

Följande uppgifter kan ingå i arbetet som miljöcontroller: 

 • Bevaka efterlevnad av gällande lagar och förordningar gällande miljö 
 • Hantera tillsynsärenden mot tillsynsmyndigheter 
 • Följa upp och rapportera till myndighet 
 • Framtagande av egenkontrollprogram utifrån krav i lagstiftning eller tillståndsbeslut 
 • Kontrollera efterlevnad av egenkontrollprogram 
 • Provtagning av utgående luft och vatten 
 • Framtagande och uppdatering av rutiner/arbetssätt för efterlevnad av krav eller utifrån andra behov 
 • Medverka vid interna och externa revisioner 
 • Genomgång av miljöaspekter och omvärldsbevakning m m utifrån krav i ISO 14001 och 9001