Driftutbildningen

Driftutbildningen

Från elev till driftoperatör på tolv månader

Hem » Marklund Education » Driftutbildningen

Anläggnings- och personanpassad driftutbildning på 12 månader!

Att det är svårt att hitta utbildad personal till energibranschen är ingen nyhet. Vårterminen 2022 sjösatte vi vår 12 månader långa utbildning där personer utan drifterfarenhet utbildas och samtidigt arbetar på er anläggning under tiden. Målet är att eleverna avslutar utbildningen med att skriva certifieringsprovet enligt AFS 2017:3.

Om Driftutbildningen

Driftutbildningen är en både individ- och anläggningsanpassad utbildning. Utbildningen tar hänsyn till varje elevs bakgrund och befintliga kunskaper. Har exempelvis eleven bra kunskap i matematik så behöver inte vi tillföra den. Eller om er anläggning, som eleven ska arbeta på, inte har ånga så tar vi bort avsnittet om ånga. Ni kommer alltså få en medarbetare speciellt utbildad på er anläggning!

Inledningsvis behöver ni som arbetsgivare hitta en talang som är intresserad och vill utbilda sig och arbeta hos er. Därefter har vi  på Marklund Solutions, ni som arbetsgivare samt eleven ett uppstartmöte där vi går igenom vårt självstudiematerial och tar bort delar som inte handlar om er anläggnings verksamhet, även områden som eleven eventuellt behärskar tas bort.

Handledare

Eleven kommer under hela utbildningen att gå parallellt med en handledare som ni utsett. Vi tillhandahåller i början av utbildningen tips om konsten att vara en stöttande handledare.

Självstudier och föreläsningar

Det finns mycket kunskap som tillförs via våra självstudiekurser i utbildningsportalen Drifttekniker-Online. Självstudierna innehåller textmaterial men också illustrationer, filmade föreläsningar samt olika typer av kunskapsprov. Bland annat avslutas varje avsnitt med ett avsnittsprov.

Vid utbildningsstarten får eleven en länk till ett teamsmöte där han/hon kan ställa frågor kring utbildningens innehåll. Teamslänken är bemannad enligt nedan.

– Jämn vecka tisdag kl 10:00-10:30
– Udda vecka tisdag kl 14:00-14:30

Sommaruppehåll 2023 veckorna 26 till och med 31
Vinteruppehåll 2023-2024 veckorna 52 och 1

Avstämningar

Under hela utbildningen håller vi regelbundna avstämningar. Vi har också några längre där vi går igenom studierna och vad som kommer framåt. Första terminen avslutas med ett kunskapsprov som omfattar kunskapsfrågor från hela första terminen. Syftet är att vi i tid ska hinna fånga upp eventuella områden där vi behöver öka insatserna. 

Kunskapsmål

Målet är att eleven vid utbildningens slut ska klara ett skriftligt kunskaps- och säkerhetstest.

Kursstart

För att det ska passa våra kunders verksamheter på bästa sätt har vi löpande kursstarter. 

Det här ingår i utbildningspaketet

  • Drifttekniker-Onlines alla självstudiekurser
  • Instruktioner till handledaren
  • Alla avstämnings- och uppstartmöten
  • Alla föreläsningar, cirka tio stycken
  • Kunskaps- och säkerhetstest
  • Kursintyg

Hjälp med rekrytering

Behöver ni hjälp med rekrytering av eleven så kan vi varmt rekommendera rekryteringsföretaget Bra Personal som har specialiserat sig just inom kraft- och energibranschen. Ni hittar dem här: brapersonal.nu

Sinfra Utbildningstjänster

Vi är nu ramavtalsleverantör för utbildningstjänster till Sinfra Utbildningstjänster vilket är ett helt nytt ramavtalsområde som Sinfra har upphandlat efter förfrågan från sina drygt 500 medlemmar och som började gälla den 15/6-22.

För information och pris

Hör gärna av er med eventuella frågor eller bokningar.

education@m-solutions.se
021-305040