Miljörapportering

Miljörapportering

Varje år ska tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter lämna in en miljörapport. Den ska lämnas in senast 31 mars och ska avse hela det föregående verksamhetsåret. Inlämning sker elektroniskt till Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Beroende på vilken verksamhet det gäller ska olika uppgifter ingå i rapporteringen.  

I miljörapporten redovisas bland annat hur villkoren i tillståndet uppfylls, vilka utsläppsmängder er verksamhet har och resultatet av egenkontrollen.   

Vi utför årligen ett antal miljörapporter. Det kan handla om att vi tar ett helhetsgrepp kring hela rapporteringen för att hjälpa till och stötta inom speciella områden.   

Hör gärna av dig till Anton eller Emma om du är osäker på hur din verksamhet omfattas av miljörapporteringen, eller vill ha hjälp med hela eller delar av den.