Upphandlingar

Upphandlingar

Kraven och behoven på anläggningar förändras och det kan medföra att varor och tjänster, byggentreprenader och sociala tjänster och andra särskilda tjänster behöver upphandlas.

Exempel på upphandlingar där vi kan bistå med vår erfarenhet är exempelvis:

  • ny anläggning
  • ny reningsanläggning
  • mätutrustning
  • mätkonsulter

Behoven kan vara många hos både offentliga organisationer och inom privata sektorn. Vi kan bistå med alla delar i upphandlingen, som exempelvis teknisk sakkunnig, framtagande av förfrågningsunderlag, skapa och säkerställ att krav återspeglar det verkliga behovet hos er, utvärdering av anbud och avtalsskrivelser.

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna

Vi har även erfarenhet av upphandlingar för verksamheter som omfattas av Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, vanligen förkortad LUF.

VI har erfarenhet av flertalet olika standarder såsom ABA 99, ABT 06, AB04, NMT10, ABK09 med flera.

Hör gärna av er till Jenny eller Fanny så får ni hjälp med era upphandlingar.