Marklund Education

Marklund Education

Kurser och utbildningar med Marklund Education en del av Marklund Solutions AB

Ta del av vår breda kunskap

Marklund Solutions består av en närmast unik mängd kunskap som rör allt om förbränningsanläggningar. Det handlar om allt från lagar och regler som branschen sorterar under till kunskap och erfarenhet om hur man producerar energi på ett säkert, ekonomiskt och inte minst bästa sätt för miljön.

2017 insåg vår grundare Patrik Marklund att just vår kunskap skulle kunna göra nytta hos många företag. Inom kort såg en ny verksamhet dagens ljus och Marklund Education som en del av Marklund Solutions AB var ett faktum.

Kunskapsnavet inom kraft- och värme

I energibranschen har Marklund Education blivit ett nav för kunskapsinhämtning för människor som arbetar på kraftvärmeverk eller andra pannanläggningar.

Under vårterminen 2022 startade vi vår egen driftutbildning där en person utan förkunskap på ett år lär sig allt nödvändigt för att kunna jobba på ett kraftvärmeverk eller liknande verksamhet. Läs mer om Driftutbildningen här.

Tack vare vår breda kompetens vänder sig fler och fler företag till oss för att låta oss skapa deras interna utbildningsmaterial som enbart handlar om deras anläggning, kemikalier, rökgasrening etc. Läs gärna mer om våra Företagsanpassade utbildningar.

Sinfra Utbildningstjänster

Vi är nu ramavtalsleverantör för utbildningstjänster till Sinfra Utbildningstjänster vilket är ett helt nytt ramavtalsområde som Sinfra har upphandlat efter förfrågan från sina drygt 500 medlemmar och som började gälla den 15/6-22.

Vår framgång

Vår framgång ligger i vårt sätt att variera studiesituationerna. Basen är självstudier med teori, filmade föreläsningar samt övningsprov i vår utbildningsportal. Självstudierna kan vi efter våra kunders behov och önskemål kombinera med lärarledda utbildningstillfällen på distans eller hos kunden.

Via menyn kan du läsa mer om de områden där vi förmedlar kunskap idag.

Tveka inte att ta kontakt oss när utbildningsbehovet blir för stort.