Rutiner för kontinuerligt arbete med miljökrav

Rutiner för kontinuerligt arbete med miljökrav

Hem » Tjänster » Dokumentation och kommunikation » Rutiner för kontinuerligt arbete med miljökrav

Vikten av dokumenterade rutiner

Verksamheter utsätts för allt fler externa granskningar och revisioner. De vanligaste avvikelserna som uppkommer vid dessa handlar om avsaknad av dokumenterade rutiner eller att de inte stämmer med det verkliga arbetssättet. Orsakerna till dessa kan vara många, men det är välkänt att det är svårt att formulera sig tydligt nog så att alla förstår. Samtidigt kan inte texter vara för långa eftersom sådana texter tenderar att bli olästa.

Kör inte i diket

Det kan sägas att det finns två diken att hamna i när det gäller skrivna texter. Den ena är att det helt saknas upprättade dokument och att kunskapen finns hos de individer som aktivt arbetar inom området idag. Det andra diket är att det tas fram alltför många dokument som ingen har möjlighet att ta till sig. Eftersom personalomsättningen generellt är högre idag än tidigare så är det en fördel om viktiga arbetsmoment finns dokumenterade.

Vi har under åren hjälpt till med att ta fram tydliga och korrekta instruktioner till många verksamheter och inom olika områden. Vi hjälper er gärna att hitta den lösning som passar er verksamhet bäst.