Datahantering

Datahantering

Känner du kanske igen dig i problemet med stora excelark för att sammanställa produktionsdata, bränslemängder för rapportering till ett flertal myndigheter, och samtidigt hålla isär denna data och se till att rätt värden används i rätt rapport till rätt myndighet. Kanske har till och med dubbelräkning förekommit i parallella excelfiler som sköts av olika personer. För inte tala om allt manuellt knappande i Excel!

Vi hjälper gärna till att kartlägga era dataflöden och föreslå konkreta lösningar för att effektivisera ert arbete samt implementera dessa lösningar ute på era anläggningar. Vår utgångspunkt är att undvika alltför stora mängder Excel-filer i filstrukturen och att dessa skapas för att kunna förvaltas över kommande verksamhetsår.

I största möjliga mån försöker vi hålla oss till en och samma källa för alla typer av rapporteringar. Detta för att undvika dubbelräkning. Vi efterliknar de olika sidorna för deklarationer och rapporteringar genom att bygga tydliga och pedagogiska utdata-flikar. När det finns möjlighet och en nytta så kan vi hjälpa er att knyta ihop så uppgifter från databaser automatiskt överförs till era excelark.

Sammantaget så leder detta till mindre personberoende arbete och underlättar överlämningar vid personalförändringar som tex föräldraledighet eller sjukdom.