NOx-deklarationer

NOx-deklarationer

Den 25 januari varje år är det deadline för inlämning av NOx-deklarationen för att bestämma NOX-avgiften. Vi på Marklund Solutions har arbetat med NOX-avgiften sedan starten.

Endast energiproduktionsanläggningar som har haft en värme- eller elproduktion över 25 GWh inkluderas. Värmen inkluderar ånga, hetvatten och värme från rökgaskondenseringen.

Inför deklarationen finns det många saker som en anläggningsägare måste gå igenom, justera och ha koll på under året så att kraven uppfylls.

NOx-föreskriften ställer krav på rutiner och kontroller

Den så kallade NOx-föreskriften (NFS 2016:13, Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion) ställer många krav på rutinarbete, mätningar, löpande kontroller, datahantering med mera, som måste uppfyllas under året för att det inrapporterade underlaget ska kunna godkännas. 

Här listar vi ett fåtal av de punkter som måste gås igenom och kontrolleras inför en NOx-deklaration för att sedan kunna skicka in på Naturvårdsverkets sida E-NOx för deklarering.

 • Har en godkänd jämförande mätning gjorts och med rätt omfattning?
  • Om inte, har åtgärder tagits?
 • Har data justerats upp med uppmätt NO2-andel?
 • Har godkända kontroller av mätinstrumenten utförts varje månad?
  • Om inte, har data justerats utefter dessa förutsättningar?
 • Har bränslekonstanter till ingående rökgasflödesberäkning justerats under året?
  • Har fukthalten justerats minst 1 ggr per månad?
  • Har bränsleanalysen justerats minst 1 ggr under året?
 • Har korrekta ersättningsregler använts under året under ev. mätfelsperioder?

Vi på Marklund Solutions kan hjälpa er under året och inför deklarationen med verifiering och att ni efterlever kraven samt ifyllande och inlämnande. Vi har kunskapen för att räkna om och justera data i de flesta system och lösningar som finns på marknaden.

Kontakta Christian så får ni den hjälp ni behöver.