Miljöstöd i projekt med idrifttagning av ny anläggning

Miljöstöd i projekt med idrifttagning av ny anläggning

Hem » Tjänster » Kompetensförsörjning » Miljöstöd i projekt med idrifttagning av ny anläggning

I såväl större som mindre projekt där en ny anläggning ska projekteras, uppföras och tas i drift behöver projektet övervaka och hantera miljöfrågor. Den största frågan som behöver hanteras är tillståndsansökan enligt miljöbalken, men det finns också flera andra delar att tänka. Till exempel: konfigurering av rökgasanalysator och miljörapporteringssystem, upprättande av egenkontrollprogram, avfallshanteringsplan och miljökrav vid markarbeten.

Flera av Marklund Solutions konsulter är vana att arbeta i projekt där vi snabbt sätter in oss i projektets nuläge. Vi har bra kontaktnät bland leverantörer för bland annat rökgasanalysatorer, miljörapporteringssystem, pannor, rökgasrening och vattenrening.