Dokumentation och kommunikation

Behöver ni ha hjälp att skapa nya rutiner, undersöka lagefterlevnad eller hitta bästa sätt att formulera och angripa ett problem? Då har vi kompetensen att lösa problemen åt er. Läs mer under rubrikerna ovan där vi ger exempel på vad vi kan stå till tjänst med.

Ta gärna kontakt med Jimmie om uppdrag kring dokumentation och kommunikation.