Hållbarhetskriterier

Hållbarhetskriterier

Hem » Tjänster » Styrmedel » Hållbarhetskriterier

Hållbarhetskriterierna syftar till att säkerställa att biobränslen är hållbara. Ett hållbarhetsbesked eller anläggningsbesked krävs för att biobränslen ska få ta del av skattebefrielser och andra finansiella stöd samt att få räknas som hållbart biogent inom utsläppshandeln. Det är även något som konsumenter kan ha intresse av att veta.

Energimyndigheten kan utfärda hållbarhetsbesked och anläggningsbesked till aktörer som ansöker om det. Ett hållbarhetsbesked eller anläggningsbesked kan ansökas om som rapporteringsskyldig eller frivilligt.

För att få ett hållbarhetsbesked eller anläggningsbesked ska ett kontrollsystem upprättas som uppfyller lagstiftningens krav. Kontrollsystemet ska även granskas av en oberoende part innan ett hållbarhetsbesked eller anläggningsbesked kan utfärdas. Lättnaden har varit stor hos andra leverantörer som vi på Marklund Solutions hjälpt med både framtagning av kontrollsystem eller oberoende granskning. Vi är väl insatta i regelverket och avlastar er gärna med arbetet.

Inom ramen för hållbarhetskriterier utför vi olika uppdrag:

  • Ansökan om hållbarhetsbesked eller anläggningsbesked inklusive framtagande av kontrollsystem
  • Oberoende granskning vid ansökan om eller omprövning av hållbarhetsbesked eller anläggningsbesked
  • Revidering och uppdatering av kontrollsystem och rutiner
  • Rapportering av hållbara bränslen
  • Stickprovskontroll

Hör gärna av er till Jenny så berättar hon mer.