Tekniska och ekonomiska tjänster

Vi är ingenjörer och gillar teknik. Eftersom teknik och ekonomi sällan går att skilja på när det handlar om inköp, anläggningsförändringar, teknikval och andra strategiska frågor, så innefattar många av våra uppdrag av ekonomiska aspekter.

Läs mer under respektive område för att få reda på några av de olika tekniska och ekonomiska tjänsterna som vi erbjuder.