Nedklassningar

Nedklassningar

Regelverken ställer olika krav om anläggningens effekt är högre eller lägre än 50 MW. För anläggningar som har en effekt precis över gränsen kan det vara motiverat att sänka effekten på en eller flera pannor för att klassa ned anläggningen till mildare krav. Det här ser vi återkommande och förutsättningarna varierar från fall till fall. Det viktiga är att se till helheten och utreda såväl tekniska som tillståndsmässiga delar.

Kontakta Emma för att höra om våra erfarenheter av nedklassningar.