Tjänster

Ett brett utbud av tjänster

Våra tjänster omfattar allt från förprojektering, upphandling, projektering och idrifttagning av era kommande projekt till löpande uppföljning, optimering och rapportering i era nuvarande verksamheter. Du hittar de flesta av våra tjänster uppe i menyn.

Vilken bransch kommer du från?

Läs gärna några exempel på tjänster som vi har utfört åt specifika branscher. Passar ingen bransch in för dig så kan du få inspiration här istället.

Elnätet i Sverige står inför stora utmaningar. Läs mer om hur Marklund Solutions tjänster stödjer utvecklingen av elnäten.

För Kraft- och värmeföretagen erbjuder Marklund Solutions en stor mängd tjänster och lösningar. Läs några exempel på vad vi gör här.

För skogsindustrierna erbjuder Marklund Solutions en stor mängd tjänster och lösningar. Läs några exempel på vad vi gör här.

Företaget och flera av våra medarbetare har en lång bakgrund inom den svenska sågverksindustrin. Läs några exempel på vad vi gör här.

För Stål och metallindsutrier erbjuder Marklund Solutions en stor mängd tjänster och lösningar. Läs några exempel på vad vi gör här.

Alla de branscher vi jobbar med får inte plats, läs mer om vad vi jobbar med här eller titta bland tjänster i menyn.