Passar ingen in?

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi erbjuder tjänster och produkter för alla företag som använder eller producerar energi. Vårt specialområde är förbränning, pannor och energianvändning i processer där vi jobbar med en lång rad olika tjänster. Nedan finner du några av de områden som vi är extra stolta över.

Yttre miljö – anmälan, tillståndsprövning, EU-ETS, NOx-avgifter mm

Genom åren har Marklund Solutions genomfört en mycket lång rad uppdrag inom området och vi vågar i flera fall kalla oss för marknadsledande. Här följer några exempel.

  • EU-ETS (handel med utsläppsrätter), över 400 uppdrag som genomförts sedan 2014 kring ansökningar om fri tilldelning, tillstånd för utsläpp av växthusgaser, övervakningsplaner, metodrapporter, delvis stängning, kapacitetsökning mm.
  • Tillstånds- och anmälningsprocesser rörande allt från förändrad produktion, nyetablering till mindre ärenden som rör mindre tekniska ändringar
  • Energikartläggning i stora företag. Vi har certifierade kartläggare och vi är framförallt specialiserade på processindustri

Kontakta någon av våra medarbetare för mer information.

Tekniska uppdrag

Alla våra kunder eftersträvar effektiv produktion med låg miljöpåverkan och inte minst att efterleva lagkrav och andra styrande regelsystem. Marklund Solutions är en del av lösningen, vi hjälper till med allt från förstudier, upphandling, teknisk och ekonomisk rådgivning till projektledning, driftsättning, intrimning, prestandaprov och felsökning.

Våra specialområden är framförallt kopplat till förbränning, pannor, reningsutrustning samt mätning och redovisning av emissioner. De anläggningar vi specialiserat oss inom använder ofta fasta bränslen såsom biobränsle eller olika former av avfall.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö och de regelverk som finns för säker arbetsmiljö är en stor del av vår vardag. Vi genomför årligen ett stort antal uppdrag som kan röra sig om allt från säkra tryckkärl (AFS2017:3), Site-safety, riskanalyser till kemikalieförteckning och lagrevisioner.

Utbildning

Marklund Solutions är Sveriges största utbildare för driftoperatörer inom Kraft- och värmeteknik. Vi gör uppdrag direkt för yrkeshögskolor (YH) men framförallt för personal på anläggningarna. Vi har allt från fysiska kurser inom allt från anläggningsteknik, förbränningsteknik till kurser i olika regelverk.

Vår utbildningsplattform – Drifttekniker-Online – är i särklass den största utbildningsplattformen för Kraft- och värmeproduktion i Sverige och troligen även i världen. Här finns allt från grundkurser i energi till specifika kurser inom förbränning, drift, anläggningskunskap mm, allt finns som självstudiematerial och en mycket stor del även som inspelade föreläsningar. Många kunder väljer oss också för att göra anläggningsspecifika utbildningar i allt från introduktion till fjärrvärmesystemet, startinstruktioner till nödlägesberedskap.