Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Här blir gamla nyheter som nya. Välkommen till vårt nyhetsarkiv där vi samlar nyheter som rör Marklund Solutions och branscherna vi jobbar mot. Håll dig gärna även uppdaterad genom våra sociala medier.

 • ETS 1 och 2 vem omfattas av vad?

  ETS 1 och 2 vem omfattas av vad?

  ETS 1 och ETS 2 – vem omfattas av vad och från vilken tidpunkt? Implementeringen av EU:s nya handelssystem ETS 2 börjar närma sig. Senast den 31 augusti 2024 önskar Naturvårdsverket att få in ansökningar av berörda verksamhetsutövare då tillståndet ska vara på plats senast 1 januari 2025. Det har varit en del frågetecken kring……

  Läs mer här…

 • Certifieringen av driftoperatörer närmar sig

  Med anledning av det har vi tagit fram två öppna lärarledda kursdagar till de operatörer som har behov av det som ett komplement till våra e-kurser.    I den först öppna kursdagen kommer vi att fokusera på:  - föreskriften AFS 2017:3 som är grunden till certifieringen  – de kompetensområden som specificeras i bilaga 2  – avsnitt i e-kurserna som är väsentliga……

  Läs mer här

 • En videosammanfattning av AFS 2017:3

  Arbetsmiljöverkets föreskrift om trycksatta anordningar sätter höga krav på operatörer av trycksatta anläggningar. Vad innebär egentligen kraven? Vad är skillnaden mellan utbildare och certifierare? Patrik Marklund från Marklund Solutions förklarar!   Marklund Solutions erbjuder alltså utbildningen till certifieringen genom vår plattform Drifttekniker-Online men även mycket mer! I paketet ingår över 90 kursmoduler som ger alla operatörer en bred……

  Läs mer här

 • Utvecklingen av Drifttekniker-Online fortsätter!

  För att göra hela inlärningen i Drifttekniker-Online bättre så har vi under vintern utvecklat en ny portal. För användarna syns det genom att vi nu delat upp våra moduler i kurser med tydligare mål, förbättrat gränssnittet och gjort det enklare för användarna att se sina framsteg.  För kunder och oss själva innebär den nya plattformen……

  Läs mer här

 • Uppdaterade vägledningar för kväveoxidavgiften

  Naturvårdsverket har uppdaterat två vägledningar för NOx-avgiften som gäller från 2019-04-01. Den jämförande mätningen ska enligt 19 § (NFS 2016:13) omfatta mätutrustningen som används för bestämning av gashalter som används vid bestämning av NOX-utsläpp. I vägledningen förtydligas detta med beskrivning att detta även gäller tex O2-mätare som används som hjälpparameter för att bestämma rökgasförlusten. Vissa……

  Läs mer här