Bild: Max Rindborg och Patrik Marklund

Marklund Solutions förvärvar verksamheten i HEMA Energi och Miljö AB.

HEMA Energi och Miljö AB, med Max Rindborg som drivande kraft har genom åren utvecklat och levererat verktyg och beräkningsverktyg för Kraft- och kraftvärmeverk, framförallt i ABB's informationstjänster PGIM och SPH.

Genom förvärvet får Marklund Solutions unika verktyg och kunskaper för att förbättra anläggningarnas processberäkningar och rapportering. Vi, på Marklund Solutions, är stolta och glada över att ta över och driva vidare det långa arbete som Max gjort samtidigt som vi ser fram mot att jobba vidare med Max som stöd både med befintliga kunder och med nya kunder.