Krav på certifiering för pannoperatörer skjuts fram

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Arbetsmiljöverket har nu beslutat att retroaktivt skjuta fram ikraftträdandet av kravet på certifiering för pannoperatörer i två år. Kravet på certifiering för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 börjar därför gälla 1 december 2022. 

– Pannor kan innebära en betydande arbetsmiljörisk. Med certifiering blir det lättare för företagen att visa att de har nödvändig kompetens för säker drift och hantering. Många företag har redan skaffat sig den certifiering som krävs, men det har visat sig vara en utmaning för i synnerhet små företag. Därför får de ytterligare två år på sig, säger Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Krav på certifiering av operatörer av pannor infördes i 6 kap 4 § i föreskrifterna Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3. För att berörda företag skulle få tillräckligt med tid på sig att certifiera pannoperatörer har det funnits bestämmelser om en treårig övergångsperiod. Kravet på certifiering av operatörer av pannor i kategori 1 och 2 började därför gälla 1 december 2020.

Många företag har ännu inte skaffat sig den certifiering de behöver, inte minst på grund av den rådande pandemin. Därför har Arbetsmiljöverket nu beslutat att retroaktivt skjuta upp ikraftträdandet av bestämmelserna om certifiering av operatörer för pannor i kategori 1 och 2 för att alla som behöver certifiering ska ha möjlighet att skaffa sig det.

Information om certifiering av pannoperatörer finns på av.se