Nya bestämmelser för att erhålla skattenedsättning vid användning av biogas

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nya bestämmelser för att erhålla skattenedsättning vid användning av biogas 

Från och med den 1 januari 2021 införs nya bestämmelser gällande vad som krävs för att en användare av biogas för uppvärmning ska kunna erhålla skattenedsättning. Bränslet får inte vara framställt av livsmedels- eller fodergrödor eller att bränslet är framställt av livsmedels- eller fodergrödor men har producerats i en anläggning som tagits i drift före den 31 december 2013 och inte är fullständigt avskriven. För att bevisa att kraven uppfylls krävs att den som är skattskyldig för den aktuella biogasen innehar ett anläggningsbesked. 

Är du godkänd lagerhållare för biogas? 

Om du som leverantör och/eller användare av biogas är skattskyldig för biogas, behöver du ansöka om anläggningsbesked hos Energimyndigheten. Som underlag för ansökan behöver du upprätta en riskbedömning och ett kontrollsystem. Detta gäller även om du som lagerhållare använder biogas som du köpt från en leverantör som innehar anläggningsbesked och biogasen faktureras exklusive punktskatt. 

Är du godkänd lagerhållare hos Skatteverket deklarerar du förbrukade mängder biogas och gör avdrag månadsvis till Skatteverket. 

Om du inte är godkänd lagerhållare för biogas 

Då behöver du säkerställa att din leverantör av gas innehar ett anläggningsbesked som omfattar biogas för uppvärmning. Om din leverantör inte har ett anläggningsbesked kommer Skatteverket inte att bevilja din ansökan om återbetalning av skatt för biogas för uppvärmning. Om du inte själv är skattskyldig och du köper biogas av leverantörer med anläggningsbesked så räcker det att du upprättar en rutin om detta samt avtal om att endast köpa biogas som inte kommer från livsmedels- och fodergrödor. 

Icke godkänd lagerhållare ansöker om återbetalning av skatten, vanligen kvartalsvis, utan övrig kontakt med Skatteverket. 

Var finns mer information? 

Lagrådsremissen Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol är ännu inte beslutad men finns att läsa i sin helhet här. Både lagen om skatt på energi och lagen om hållbarhetskriterier behöver uppdateras med anledning av de nya bestämmelserna och dessa lagar väntas beslutas inom kort. Energimyndigheten arbetar med föreskrifter och har meddelat att formulär och e-tjänst publiceras senare i denna vecka. För den som är skattskyldig för biogas för uppvärmning behöver ansökan, tillsammans med granskat kontrollsystem, vara inlämnad till Energimyndigheten senast den 31 december 2020 för att skattenedsättning ska kunna erhållas direkt efter årsskiftet.

Vi erbjuder även hjälp med att ta fram riskbedömning och kontrollsystem och kan utföra oberoende granskning.