Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Här blir gamla nyheter som nya. Välkommen till vårt nyhetsarkiv där vi samlar nyheter som rör Marklund Solutions och branscherna vi jobbar mot. Håll dig gärna även uppdaterad genom våra sociala medier.

 • Välkommen Henrik Halvarsson!

  Välkommen Henrik Halvarsson!

  Vi är så oerhört malliga att få hälsa Henrik Halvarsson välkommen som ny medarbetare hos oss på Marklund Solutions. Henrik utbildad Civilingenjör i Energisystem vid MDU och har de senaste tre åren jobbat som miljö- och mätkonsult med framför allt med luftemissionsmätningar vid förbränningsanläggningar och industrier. Henrik ser fram emot nya utmaningar inom energi- och……

  Läs mer här…

 • Nya bestämmelser för att erhålla skattenedsättning vid användning av biogas

  Nya bestämmelser för att erhålla skattenedsättning vid användning av biogas  Från och med den 1 januari 2021 införs nya bestämmelser gällande vad som krävs för att en användare av biogas för uppvärmning ska kunna erhålla skattenedsättning. Bränslet får inte vara framställt av livsmedels- eller fodergrödor eller att bränslet är framställt av livsmedels- eller fodergrödor men har……

  Läs mer här

 • Utbildningspaket inför certifiering enligt AFS 2017:3 i kategori 1 och 2

  Under året har det varit stor efterfrågan på våra operatörskurser och vi har nu haft tusentals operatörer som utbildat sig genom Drifttekniker-Online och våra webbsända kurser. Vi har nu ett paket med direktsända kurser + 3-månaders licens för e-kursen Certet 26/11 kl. 13-16                         ……

  Läs mer här

 • Vill du bli konsult hos oss?

  Marklund Solutions AB är ett konsultföretag som framförallt arbetar med tekniska lösningar, miljöarbete samt utbildning mot företag med energiproduktion i form av förbränning. Marklund Solutions startades 2014 och ligger numer på Kopparlunden i Västerås samt i Halmstad.  Vi har haft snabb tillväxt därför behöver vi nu förstärka med ännu fler energi- och miljökonsulter. Ett spännande……

  Läs mer här

 • Hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen för el, värme och kyla

  Nu kommer hållbarhetskriterier för fasta, men även gasformiga, biobränslen införas. Enligt det omarbetade förnybartdirektivet (RED II) ska reglerna implementeras av medlemsstaterna senast 30 juni 2021. Nuvarande svenska regler för hållbarhetskriterier kommer utvidgas till att även omfatta fasta och gasformiga biobränslen för el, värme och kyla. Energimyndigheten har föreslagit att det befintliga systemet om hållbarhetskriterier anpassas……

  Läs mer här

 • Till minne av vår Mats

  Mats Sundström 1974 – 2020 Vår kära medarbetare har hastigt avlidit. Mats lämnar oss i stor sorg och saknad. Under sin alldeles för korta tid hos oss har Mats varit en trygg hamn som bidragit med sitt lugn, sin kompetens och sina idéer. En hjälpsam glädjespridare som alltid gjorde sitt yttersta för oss kollegor.  Våra……

  Läs mer här

 • Kommande handelsperiod med utsläppsrätter har nyheter i bagaget

  Vi är snart inne i handelsperiod 4. För att hantera verksamhetsförändringar, som ligger till grund för tilldelningen, finns numera RALC (Regulation on adjustments to free allocation due to Activity Level Changes) –”Regelverket för årlig rapportering om verksamhetsnivå” med kommissionens tillhörande vägledning nr 7.   Nya krav på rapportering 31 mars Regelverket innebär att alla verksamhetsutövare (VU), som ansökt och erhåller tilldelningsbeslut, årligen senast den 31 mars……

  Läs mer här