Hållbara biobränslen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Använder ni hållbara biobränslen?

Har ni koll på vilka bränslen och produktionskedjor som ingår i ert kontrollsystem och hållbarhetsbesked? I dessa tider när det är brist på bränslen, förekommer det att andra bränslen och med annat ursprung än de som normalt finns på marknaden köps in. Detta ställer krav på ert kontrollsystem att det ska innefatta dessa bränslen och ursprung.

Det är inte bara regelverket som ställer krav på regelbunden internrevision, vår erfarenhet är att det är nödvändigt, för att säkerställa att berörda medarbetare är införstådda med regelverket och för att säkerställa att bränslen som inte är att anse som hållbara enligt lagens mening köps in oavsiktligt.

Välkomna att höra av er om ni vill ha hjälp med internrevision eller stickprov inom hållbarhetslagen. Vi har kompetens inom samtliga kategorier: fasta, flytande och gasformiga biobränslen samt drivmedel. Vi utför även kombinerade internrevisioner inom utsläppshandeln (EU-ETS) och hållbarhet, ett upplägg som uppskattats av flera av våra kunder.

Kontakta gärna Patric för mer hjälp och råd.