Stipendium för examensarbete om reglering och miljötillsyn för utsläpp av industriell plastpellets i Sverige

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Igår hade vi den stora äran att få dela ut ett stipendium till Frida Olsson och Olivia Ottosson som studerar vid Högskolan i Halmstad. Stipendiet får de för examensarbetet om reglering och miljötillsyn för utsläpp av industriell plastpellets i Sverige.
Vår motivering löd:
Examensarbetet behandlar ett viktigt ämne för att samhället ska uppnå en hållbar utveckling. Studien är grundlig och innefattar flera metoder vilket gör att ämnet granskas ur olika perspektiv. I rapporten identifieras flera potentiella lösningar samt förslag på fortsatt forskning, vilket är värdefullt för både branschen och tillsynsmyndigheter samt lagstiftande myndigheter.

Prisutdelare var Vd Henrik Bodin samt Emmy Isbring från vårt kontor i Halmstad.

Vi säger grattis till Frida och Olivia och önskar dem lycka till med sitt framtida viktiga arbete.