Hållbarhetsbesked kräver stickprovskontroll av bränsleleveranserna

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Har ni ett hållbarhetsbesked? Då är det dags att planera in stickprovskontroll av era bränsleleveranser och att ni följer ert upprättade kontrollsystem!

Stickprov på leverantörer ska göras minst en gång per år. Omfattningen varierar beroende på antal leverantörer och bränslekategorier och råvaror. Metoden bör vara beskriven i ert kontrollsystem. Även interna stickprov/revision av ert kontrollsystem bör göras årligen. Detta är extra viktigt för er som fått hållbarhetsbesked för fasta eller gasformiga bränslen nyligen för att säkerställa att de nya bestämmelserna och ert upprättade kontrollsystem följs.

Önskar ni någon hjälp med stickprov på leverantörer eller internrevision av ert eget kontrollsystem får ni gärna höra av er till oss. Vi har stor erfarenhet av framtagning och granskning av kontrollsystem och är väl insatta i lagstiftningen kring hållbarhetskriterier.

Kom också ihåg att övergångsbestämmelserna tar slut den 1 juli och att ni därefter behöver säkerställa genom överenskommelser att de biobränslen ni köper in och förbrukar uppfyller hållbarhetskriterierna.

Behöver ni hjälp med att upprätta avtal eller tydliggöra vilken information ni behöver från leverantörerna inför rapporteringen till Energimyndigheten (som ska göra senast 1 april 2023) är ni varmt välkomna att höra av er.

Vi vill även passa på att tipsa om Energimyndighetens informationstillfälle om hållbarhetskriterier nu på torsdag den 2/6, mer information och anmälan hittar ni här: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/webbinarier-for-aktorer-med-hallbarhetsbesked/

Kontakta gärna Emmy eller Jenny med era frågor och funderingar: