Projektledning 

Att bedriva verksamhet inom kraft- och värmeproduktion innebär kontinuerlig utveckling av verksamheten. Utvecklingsbehovet kan exempelvis uppstå till följd av förändrat behov hos kunder, förändrade krav på verksamheten eller förändringar i verksamhet till följd av inköp eller avveckling. Dessa typer av arbeten bedrivs allt som oftast i projektform.

Vi på Marklund Solutions arbetar med ledning och styrning av projekt på ett strukturerat sätt genom alla faser som stöd för er projektorganisation. Vi jobbar efter tydliga och godkända referensvärden för kostnad, omfattning och kvalitet och har även god erfarenhet av tidiga skeden i projekt så som förstudier och upphandlingar, samt har en gedigen erfarenhet av miljö- och tillståndsfrågor. Vi vet att det krävs ledarskap, god kommunikation och ett stort mått av erfarenhet för att nå projektmålen.Kontakta Alexander om du vill veta mer om vad vi kan bistå er med!

Alexander Bergsten

Process- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 31

E-post: alexander.bergsten@m-solutions.se