Hållbarhetskriterier för biobränslen

Energimyndigheten kan utfärda hållbarhetsbesked till aktörer som ansöker om det. Ett hållbarhetsbesked krävs för att biobränslen ska få ta del av stöd som skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter.

Den som ansöker om ett hållbarhetsbesked är även rapporteringsskyldig. Det innebär att man senast 1 april varje år ska rapportera hållbara mängder till Energimyndigheten. I Sverige knyts rapporteringsskyldigheten till skattskyldigheten, det vill säga den som är skattskyldig för ett biobränsle är också rapporteringsskyldig. För icke skattepliktiga biobränslen är det den som har använt bränslet i yrkesmässig verksamhet som är rapporteringsskyldig.

Inom ramen för hållbarhetskriterier utför vi olika uppdrag:

  • Ansökan om hållbarhetsbesked inklusive framtagande av kontrollsystem
  • Oberoende granskning vid ansökan om eller omprövning av hållbarhetsbesked
  • Revidering och uppdatering av kontrollsystem och rutiner
  • Rapportering av hållbara bränslen
  • Stickprovskontroll

Har du frågor eller vill ha hjälp med något av uppdragen, eller vill du ta reda på om du är rapporteringsskyldig? Hör gärna av dig till oss!

Just nu bevakar vi även införandet av regler för hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Kriterierna ska träda i kraft från mitten av 2021.


 

Emma Jansson

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 40 55

E-post: emma.jansson@m-solutions.se

Johanna Ödhall

Energi- och miljökonsult (föräldraledig)

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 40 57

E-post: johanna.odhall@m-solutions.se