Hållbarhet

Inom Marklund Solutions jobbar vi dagligen med uppdrag som hjälper anläggningar och industrier att säkerställa full regelefterlevnad. Våra uppdrag sker både som årsavtal med kunder eller för enstaka uppdrag. Vi utför allt från förstudier, anmälan och tillståndsprövning, genomlysning av verksamheten till uppföljning och rapportering internt och externt.

Området hållbarhet omfattar uppdrag som säkerställer att våra kunder lever upp till regelverk och är ett av våra större områden sett till antal uppdrag och kunder.
Självklart vill alla följa lagstiftning, regler och direktiv både för att ta ansvar för vår gemensamma livsmiljö men även för att göra den egna verksamheten trygg.

Med nya, mer omfattande och ständigt föränderliga lagar och regler är det en utmaning att identifiera och kontrollera att den egna verksamheten uppfyller kraven på ett effektivt sätt. Att uppnå full regelefterlevnad handlar nu inte bara om att följa myndigheters krav, fel kan innebära risker för verksamheten och ge negativ publicitet.

Klicka på tjänsterna i listan till vänster för att läsa mer!