Kontrollsystem för fasta och gasformiga biobränslen behöver upprättas redan nu

 

Nu har regeringen lämnat över propositionen om hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen till riksdagen och ett beslut väntas fattas innan sommaren. De föreslagna ändringarna i lagen innebär att alla som använder flytande, fasta och gasformiga biobränslen för el, värme och kyla behöver upprätta ett kontrollsystem eller uppdatera sitt befintliga.

De nya bestämmelserna i hållbarhetslagen kommer att gälla från och med 1 juli 2021. Den bränsleanvändare som inte har ett hållbarhetsbesked sedan tidigare behöver anmäla sig som rapporteringsskyldig till dess. De som har ett hållbarhetsbesked idag för vissa biooljor behöver anmäla väsentlig ändring och komplettera sitt kontrollsystem med övriga biobränslen som används på anläggningen.

Även om ändringar i lagen om skatt på energi, lagen om elcertifikat och lagen om utsläppshandel kommer att gälla från och med 1 januari 2022 så behöver anmälan om rapporteringsskyldighet till Energimyndigheten göras till den 1 juli 2021 för att bränsle som används från det datumet ska kunna anses som hållbara. Kommer anmälan in senare har användaren möjlighet att ”ansöka om hållbarhetsbesked för en viss avgränsad tidsperiod”, men det innebär att mängderna för den retroaktiva perioden behöver granskas separat av oberoende granskare för att kunna anses som hållbara.

Ett helt nytt upprättat kontrollsystem behöver granskas av en oberoende part innan ett hållbarhetsbesked kan utfärdas. Ett befintligt kontrollsystem som uppdateras i större omfattning kommer sannolikt få liknande krav.

Men lugn bara lugn, vi kan hjälpa er med att upprätta och uppdatera kontrollsystem. Vi utför även oberoende granskning.

 

Välkomna att höra av er!