Kanske har du undrat hur väl ni uppfyller kraven i AFS 2017:3?

Nu har vi på Marklunds tagit fram ett självskattningstest där du på ett par minuter får reda på hur väl ni uppfyller kraven i AFS 2017:3. Beroende på dina svar i testet får du sedan i realtid automatiskt vår feedback. Naturligtvis får du sedan en möjlighet att diskutera dina resultat med oss, om du vill.

Följ länken så kommer du till självskattningstestet. Lycka till!

https://m-solutions.se/vara-tjanster/teknik/sakra-tryck-en-helhetslosning-for-afs-20173