Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Här blir gamla nyheter som nya. Välkommen till vårt nyhetsarkiv där vi samlar nyheter som rör Marklund Solutions och branscherna vi jobbar mot. Håll dig gärna även uppdaterad genom våra sociala medier.

 • Förslag till förändrad NOx-avgift

  Förslag till förändrad NOx-avgift

  Förslag till förändrad NOX-avgift Enligt ett regeringsbeslut till det nationella luftvårdsprogrammet ska Naturvårdsverket ta fram åtgärdspaket för minskning av kväveoxider från industrin och el- och fjärrvärmesektorn. Syftet är att uppfylla Sveriges åtaganden för minskning av vissa utsläpp till 2030. Naturvårdsverket redovisade den 17 augusti ett förslag till förändrad NOX-avgift som kan komma att påverka branschen… Fortsätt läsa Förslag till förändrad NOx-avgift

  Läs mer

 • Marklund Solutions har förstärkt med fler medarbetare

  Vi välkomnar Mats, Maria, Stefan och Erik till Marklund Solutions! Mats Sundström kommer framförallt jobba med support och administration för Drifttekniker-Online, Maria Appelqvist kommer arbeta som utbildningsproducent och Stefan Järvetun som marknadsansvarig för Drifttekniker-Online. Mats, Maria och Stefan förstärker vår organisation rejält med bl a kompetens inom IT, kundrelationer, pedagogik och microlärande. Detta är ett viktigt tillskott i vår organisation… Fortsätt läsa Marklund Solutions har förstärkt med fler medarbetare

 • Certifieringen av driftoperatörer närmar sig

  Med anledning av det har vi tagit fram två öppna lärarledda kursdagar till de operatörer som har behov av det som ett komplement till våra e-kurser.    I den först öppna kursdagen kommer vi att fokusera på:  - föreskriften AFS 2017:3 som är grunden till certifieringen  – de kompetensområden som specificeras i bilaga 2  – avsnitt i e-kurserna som är väsentliga… Fortsätt läsa Certifieringen av driftoperatörer närmar sig

 • En videosammanfattning av AFS 2017:3

  Arbetsmiljöverkets föreskrift om trycksatta anordningar sätter höga krav på operatörer av trycksatta anläggningar. Vad innebär egentligen kraven? Vad är skillnaden mellan utbildare och certifierare? Patrik Marklund från Marklund Solutions förklarar!   Marklund Solutions erbjuder alltså utbildningen till certifieringen genom vår plattform Drifttekniker-Online men även mycket mer! I paketet ingår över 90 kursmoduler som ger alla operatörer en bred… Fortsätt läsa En videosammanfattning av AFS 2017:3

 • Utvecklingen av Drifttekniker-Online fortsätter!

  För att göra hela inlärningen i Drifttekniker-Online bättre så har vi under vintern utvecklat en ny portal. För användarna syns det genom att vi nu delat upp våra moduler i kurser med tydligare mål, förbättrat gränssnittet och gjort det enklare för användarna att se sina framsteg.  För kunder och oss själva innebär den nya plattformen… Fortsätt läsa Utvecklingen av Drifttekniker-Online fortsätter!

 • Uppdaterade vägledningar för kväveoxidavgiften

  Naturvårdsverket har uppdaterat två vägledningar för NOx-avgiften som gäller från 2019-04-01. Den jämförande mätningen ska enligt 19 § (NFS 2016:13) omfatta mätutrustningen som används för bestämning av gashalter som används vid bestämning av NOX-utsläpp. I vägledningen förtydligas detta med beskrivning att detta även gäller tex O2-mätare som används som hjälpparameter för att bestämma rökgasförlusten. Vissa… Fortsätt läsa Uppdaterade vägledningar för kväveoxidavgiften