Utsläppskrav finns idag i lagar, förordningar, föreskrifter, BAT-slutsatser och i miljötillstånd. Det är vanligt att det uppstår missförstånd när en och samma utsläppsparameter ska följas upp på olika sätt, då det sällan finns en skarp gräns mellan texterna.

För att veta vad som gäller för en specifik anläggning behöver man förstå vilka av dessa som är tillämpliga för verksamheten, samt hur kraven ska följas upp och rapporteras.

Vi får återkommande uppdrag att gå igenom och bedöma vilka krav som gäller och på vilket sätt de ska kontrolleras.


Hör av dig om du har frågor angående villkor och begränsningsvärden för din anläggning.