Upphandling av utrustning

När det är dags att göra ett inköp eller upphandling av teknisk utrustning kan vi på Marklund Solutions hjälpa er igenom en snårig djungel av begrepp, olika tekniker och lagar.

Vi har erfarenhet av arbete med upphandlingar och arbete med en mångfald av teknisk utrustning, som exempel:

  • Mätutrustning för rökgaser/analysatorer
  • Miljömätsystem/realtidssystem för miljöberäkningar
  • Elfilter/slangfilter
  • Svaveldosering
  • Pannor
  • Rökgaskondensatreningssystem

Vanliga anledningar för att byta befintlig utrustning:

  • Befintlig utrustning är föråldrat och behöver bytas ut

  • Ändrade krav genom lagändringar eller förnyat miljötillstånd

  • Redundans

  • Det kontinuerliga arbetet i den/det befintliga systemet/utrustningen kräver en större mängd mantimmar, varav detta kan minskas ner genom ett byte

 


Jimmie och Filip hjälper er gärna navigera genom djungeln av mätsystem.

Jimmie Andersson

Energi- och systemkonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021- 40 40 53

E-post: jimmie.andersson@m-solutions.se

Filip Öberg

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 32

E-post: filip.oberg@m-solutions.se