Tekniska uppdrag inom förbränning och produktion

På Marklund Solutions har vi många års erfarenhet av drift och underhållsfrågor inom energiproduktion genom förbränning. Vi drivs av en passion för problemlösning och kunskapsspridning. Omfattningen av uppdragen kan innefatta allt från stöd i uppfyllande av AFS 2017:3 till statusbedömningar av pannor som regelbundet behöver lite omsorg och manuella insatser. 

Exempel på uppdrag: 

  • Grundorsaksanalyser vid driftstörningar och haverier 
  • Kontroller och statusbedömningar 
  • Lagefterlevnad AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar 
  • Framtagande av rutiner och instruktioner 
  • Driftoptimering 
  • Anläggningsanpassade utbildningar 

Oskar Ålund

Process- och energikonsult

Kontor: Halmstad

Telefon: 073-076 47 67

E-post: oskar.alund@m-solutions.se