Det talas mycket om certifiering av pannoperatörer enligt AFS 2017:3, men kraven stannar inte där. Nya krav har tillkommit i senaste föreskriften. 

Kanske har du undrat hur väl ni uppfyller kraven i AFS 2017:3? 

 
Gör vårt självskattningstest så vet du sedan hur det ligger till. Du får i realtid vår automatiska feedback beroende på dina svar. Det är totalt 11 ja/nej frågor som inte tar lång stund att fylla i. 
Om du efteråt skulle vilja diskutera ditt resultat, och kanske få tips på hur ni kan bli ännu säkrare, så har du våra kontaktuppgifter längst ner på den här sidan. 

Här är länken till testet. Lycka till! 

Har ni Säkra Tryck?

Säkra Tryck - En helhetslösning för AFS 2017:3 

Fokuset är stort på krav från tidigare föreskrifter, samtidigt som nya krav skapar nya frågeställningar för arbetsgivaren. Den nu gällande föreskriften om användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, bjuder på flera nya utmaningar. Utöver krav som riskbedömning och program för fortlöpande tillsyn, så har bland annat behovet av ett långtidsperspektiv på anläggningens olika trycksatta objekts status belysts.   

 Viktiga bitar i AFS 2017:3 är: 

 • Livslängdsjournalen, ett krav som trädde i kraft 2019-12-01  
 • Dokumenterade rutiner för hur pannor övervakas 
 • Riskbedömning av tryckkärl 

På Marklund Solutions har vi många års erfarenhet av drift och underhåll, och en omfattande bakgrund inom kontroll och besiktning av tryckkärl.  

Vi har arbetat fram ett verktyg i form av en helhetslösning för uppfyllandet av samtliga krav i AFS 2017:3. Med vår vägledning i AFS 2017:3 förenklas och effektiviseras ert arbete mot säkrare tryckkärl. 

Vi hjälper er bygga grunden i ert arbete med de trycksatta anordningarna med färdiga rutiner och mallar samlat i ett komplett verktyg. 

 • Förteckning över trycksatta behållare med livslängdsjournal  
 • Förteckning över rörledningar med livslängdsjournal  
 • Fortlöpande Tillsyn  
 • Rutin för övervakning av pannor 
 • Riskbedömning 
 • Avvikelserapport 
 • Dokumentation över uppdraget att övervaka en panna i klass A eller B 
 • Samordning av vissa arbeten 
 • Rutin för väsentlig reparation och ändring på trycksatt anordning 
 • Intyg pannoperatörers certifikat 
 • Bedömning av livslängd 

Vi arbetar även stödjande till er som kommit en bit på väg i ert arbete med AFS 2017:3.

Om du är intresserad av Säkra Tryck - En helhetslösning för AFS 2017:3, kontakta oss så berättar vi mer hur vårt upplägg ser ut. 

Oskar Ålund

Process- och energikonsult

Kontor: Halmstad

Telefon: 073-076 47 67

E-post: oskar.alund@m-solutions.se

Pontus Johansson

Kontorschef Väst/Process- och energikonsult

Kontor: Halmstad

Telefon: 070-600 47 80

E-post: pontus.johansson@m-solutions.se